Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0047875
Predmet:IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBA POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-571/14-MM
 
1.10.2014Odluka o početku postupka nabave
20.10.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.12.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.12.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja