Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0058829
Predmet:IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBU POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-741/14-MM
 
17.12.2014Odluka o početku postupka nabave
23.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.2.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
9.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja