Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-119647-190510
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U 2010. GODINI U REGIJI TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-237/10-LR
 
27.4.2010Odluka o početku postupka nabave
20.5.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.5.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.6.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2010Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja