Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0013175
Predmet:PN-T-231/22/TP, ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJI ISTOČNA HRVATSKA PN-T-231/22/TP
 
23.3.2022Odluka o početku postupka nabave
1.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja