Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0008983
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN - BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-213/18-DT
 
27.3.2018Odluka o početku postupka nabave
29.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
19.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja