Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE POGONSKIH OBJEKATA PLINSKOG TRANSWPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A I UPRAVNE ZGRADE PLINACRA U ZAGREBU, FAZA III. PN-I-471/17-MB
 
31.7.2017Odluka o početku postupka nabave
9.8.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
1.9.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
11.9.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja