Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0029344
Predmet:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-433/19-ŽF
 
4.7.2019Odluka o početku postupka nabave
19.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja