Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0029149
Predmet:SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-PF-537/18-AS
 
17.10.2018Odluka o početku postupka nabave
23.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
28.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja