Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0034618
Predmet:PN-UP-392/14/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA, PN-UP-392/14/TP PN-UP-392/14/TP
 
7.7.2014Odluka o početku postupka nabave
16.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja