Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-121531-010610
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-224/10-MB
 
26.5.2010Odluka o početku postupka nabave
4.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
24.8.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja