Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-114515-080411
Predmet:PN-T-062,122,123,135,170/11-VLB; ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE NA LOKACIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-062,122,123,135,170/11-VLB
 
31.3.2011Odluka o početku postupka nabave
11.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja