Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0035320
Predmet:NADOGRADNJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-524/21-SP
 
24.9.2021Odluka o početku postupka nabave
5.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
13.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja