Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:NADOGRADNJA SIGURNOSTI VIRTUALNE OKOLINE PN-I-161/20-MB
 
3.3.2020Odluka o početku postupka nabave
6.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
13.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
19.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.4.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja