Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0006183
Predmet:POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-091/22-ŽF
 
9.2.2022Odluka o početku postupka nabave
14.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
21.4.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja