Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0001868
Predmet:SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-808/17-DT
 
27.12.2017Odluka o početku postupka nabave
25.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
22.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja