Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005 0054032
Predmet:Slavine PN-T-390/13-GB
 
5.6.2013Odluka o početku postupka nabave
14.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja