Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S OF5-0012745
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
 
3.5.2018Odluka o početku postupka nabave
17.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja