Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0012218
Predmet:MATERIJAL ZA AKZ PLINOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-154/19-DT
 
19.3.2019Odluka o početku postupka nabave
1.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
17.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja