Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0044275
Predmet:GIS održavanje i tehnička podrška sustava za 2021. godinu PN-Z-635/20-LR
 
16.11.2020Odluka o početku postupka nabave
11.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
25.1.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja