Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005 0011965
Predmet:Preventivno i interventno održavanje aktivne mrežne opreme optičko komunikacijskog sustava PN-STU-973/12-ŽF
 
14.12.2012Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja