Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0008241
Predmet:Nabava autoguma (ljeto-zima 2022) PN-Z-131/22-LR
 
18.2.2022Odluka o početku postupka nabave
2.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja