Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0003269
Predmet:MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA (DARK FIBER) NA RELACIJI SAVSKA 88A - LUČKO I SAVSKA 88A - IVANJA REKA PN-STU-099/12-LR
 
Odluka o početku postupka nabave
9.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.3.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.4.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.4.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja