Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0005182
Predmet:PN-Z-210-220-222-221/17-NV USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 210 - NISSAN VOZILA, GRUPA B) 220 - CITROEN VOZILA, GRUPA C) 222 – IVECO VOZILA, GRUPA D) 221 – MAZDA VOZILA
 
17.3.2017Odluka o početku postupka nabave
22.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
26.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja