Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0034507
Predmet:PN-SKU-620/15/TP, OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE ZA MOTORNA VOZILA PN-SKU-620/15/TP
 
23.10.2015Odluka o početku postupka nabave
2.11.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja