Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0018953
Predmet:IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA (TRAJNOG NAPUŠTANJA) PLINSKOG ČVORA CEMENTARA I IZRADE BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE NA PLINOVODU DN 300 NAŠICE-SLAVONSKI BROD PN-T-227/14-MM
 
24.3.2014Odluka o početku postupka nabave
10.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.6.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.6.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja