Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0006944
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OKS-a NA MP PULA-SLAVONSKI BROD PN-STU-954/12-ŽF
 
14.12.2012Odluka o početku postupka nabave
28.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja