Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0009075
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE ZA REGIJE SJEVERNA, JUŽNA SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA U 2022. GODINI PN-T-118-121-104-095/22-AS
 
23.2.2022Odluka o početku postupka nabave
8.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja