Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-115532-230410
Predmet:TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-STU-211/10-MB
 
26.4.2010Odluka o početku postupka nabave
26.4.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
10.5.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja