Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S F15-0047980
Predmet:Servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 10 do G 4000 PN-T-640/21-LR
 
2.12.2021Odluka o početku postupka nabave
3.1.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
14.2.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja