Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0037006
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2019./2020. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-516-519-520-522-526-527-528-530-537-538/19-SP
 
4.9.2019Odluka o početku postupka nabave
19.9.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja