Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0012312
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-045/19-AB
 
27.2.2019Odluka o početku postupka nabave
1.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja