Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0035047
Predmet:REKONSTRUKCIJA ANALIZATORSKOG KONTEJNERA PN-O-446/23-MB
 
12.7.2023Odluka o početku postupka nabave
19.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja