Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0024604
Predmet:NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-389-20-LR
 
Odluka o početku postupka nabave
6.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.8.2020Odluka o odabiru / poništenju
15.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja