Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027162
Predmet:Prirodni plin za poslovne objekte tvrtke Plinacro d.o.o. za razdoblje od 01.10.2015. do 30.09.2016. PN-T-446-15-LR
 
20.7.2015Odluka o početku postupka nabave
31.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.8.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.8.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja