Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-120775-190511
Predmet:PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-422/11-MM
 
19.5.2011Odluka o početku postupka nabave
20.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja