Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0040847
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-547/19-AB
 
26.9.2019Odluka o početku postupka nabave
16.10.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
20.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja