Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0016544
Predmet:CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-272/20-DT
 
24.4.2020Odluka o početku postupka nabave
29.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja