Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0014000
Predmet:DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-401/16-MB
 
20.6.2016Odluka o početku postupka nabave
24.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
29.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja