Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0094008
Predmet:PN-SKU-701/13-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-SKU-701/13-VLB
 
11.11.2013Odluka o početku postupka nabave
14.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.12.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.12.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.12.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja