Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0005417
Predmet:PN-T-150/16/TP, REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-150/16/TP
 
4.3.2016Odluka o početku postupka nabave
14.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja