Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0039769
Predmet:IMPLEMENTACIJA SIGURNOSNO NADZORNIH SUSTAVA SUKAP SUSTAVA, ZAMJENA SUSTAVA VATROZIDA I SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE IDENTITETOM KORISNIKA PN-STU-752/15-ŽF
 
23.12.2015Odluka o početku postupka nabave
30.12.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja