Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0035982
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 PN-T-474/476/477/14-MM
 
17.7.2014Odluka o početku postupka nabave
23.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja