Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0010166
Predmet:GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA I STROJEVE PN-Z-347/17-MV
 
19.5.2017Odluka o početku postupka nabave
25.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
17.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja