Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0006564
Predmet:PN-T-045/15/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-045/15/TP
 
10.2.2015Odluka o početku postupka nabave
18.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja