Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-129855-210711
Predmet:BATERIJE I ZAMJENA BATERIJA NA OKS PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-561/11-LR
 
12.7.2011Odluka o početku postupka nabave
22.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.9.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
20.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja