Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-102037-200112
Predmet:PN-T-933/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Središnja Hrvatska) PN-T-933/11-VLB
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
23.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja