Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-112050-2403114
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA ( PCM) PN-T-145/11-MB
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
25.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja