Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0014237
Predmet:PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-O-227/22-DT
 
24.3.2022Odluka o početku postupka nabave
31.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
11.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
30.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja