Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009769
Predmet:PN-PF-314/17/TP, USLUGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI PN-PF-314/17/TP
 
9.5.2017Odluka o početku postupka nabave
19.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
11.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja