Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0034687
Predmet:Stručni nadzor nad strojarsko montažnim i radovima zavarivanja PN-T-246/13-GB
 
29.3.2013Odluka o početku postupka nabave
15.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja